Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / มมส พัฒนารถตัดอ้อยลำได้74.80ตันต่อวัน ลดค่าใช้จ่ายเหลือ90บาทต่อตัน

มมส พัฒนารถตัดอ้อยลำได้74.80ตันต่อวัน ลดค่าใช้จ่ายเหลือ90บาทต่อตัน


อาจารย์เทคโนฯ มมส เผยผลทดสอบพัฒนารถตัดอ้อยลำได้74.80ตันต่อวัน ลดค่าใช้จ่ายเหลือ90บาทต่อตัน เทียบถ้าใช้คนตัดอยู่ที่ 22,440 บาทต่อวัน เมื่อใช้รถตัดอ้อยลำต้นแบบ รุ่น TRF 3500 อยู่ที่ 6,732 บาทต่อวัน ลดต้นทุนการตัดอ้อยได้ 15,708 บาทต่อวัน

ที่แปลงปลูกอ้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี หัวหน้าโครงการวิจัย รถตัดอ้อยลำต้นแบบ รุ่น TRF 3500 พร้อมด้วยบุคลากร นิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายกิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. ตลอดจนผู้บริหารโรงงานน้ำตาลวังขนาย นายกสมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดมหาสารคาม และบริษัทคูโบต้า สาขามหาสารคาม ในการตรวจเยี่ยมทดสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัยรถตัดอ้อยลำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ทุนนักวิจัยและพัฒนารถตัดอ้อยลำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการตัดพันธ์อ้อย ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการตัดพันธุ์ การวิจัยและการพัฒนารถตัดอ้อยลำ ทางผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยลำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบตัดลำต้นอ้อยให้มีขนาดที่กว้างขึ้น เพื่อตัดอ้อยที่มีขนาดร่องอ้อยที่กว้างขึ้น ระบบลำเลียง เพิ่มตัวลำเลียงอ้อยเพื่อให้อ้อยลำเลียงได้สะดวกและรวดเร็ว ระบบตัดยอดอ้อยเพิ่มตัวกันใบมีดเพื่อป้องกันใบอ้อยเข้าไปติดใบมีดตัดยอดอ้อย ระบบขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนของรถตัดลำ ในการเพิ่มกำลังในการตัดอ้อยได้มากขึ้น

โดยผลของการทดสอบประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยลำในภาคสนาม พบว่ารถตัดอ้อยลำมีประสิทธิภาพในการตัดอ้อยที่ 0.35 ไร่ต่อชั่วโมง หรือ 74.80 ตันต่อวัน อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ 18.68 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ความเร็วในการตัดอ้อย 0.50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยที่ 0.35 ไร่ต่อชั่วโมง หรือ 74.80 ตันต่อวัน อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ 18.68 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ความเร็วในการตัดอ้อย 0.50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการตัดอ้อยที่ 90 บาทต่อตัน (เปรียบเทียบกับคนตัดอ้อย 1 คนตัดได้ 1 ตันต่อวันค่าใช้จ่ายในการตัดอ้อยที่ 300 บาทต่อตันต่อคน) ถ้าใช้คนตัดอยู่ที่ 22,440 บาทต่อวัน เมื่อใช้รถตัดอ้อยลำต้นแบบ รุ่น TRF 3500 อยู่ที่ 6,732 บาทต่อวัน ลดต้นทุนการตัดอ้อยได้ 15,708 บาทต่อวัน ทำงานตลอดฤดูเก็บเกี่ยว 90 วันประหยัดค่าใช้จ่ายตลอดฤดู 1,413,720 บาทต่อฤดู ลดแรงงานที่ใช้ในการตัดอ้อย 6,732 คนต่อฤดู

ภาพ : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ bangkokbiznews

ข่าว : กรุงเทพธุรกิจ bangkokbiznews

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (กรอกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิ …