Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

พิธีพราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
กำหนดการ
– วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวและพิธีซ้อมย่อย ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พิธีซ้อมย่อย สถานที่จริง  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
– วันที่ 30 พฤษจิกายน 2562 พิธีซ้อมใหญ่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หอประชุมใหม่ ม เก่า)
– วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

รายละเอียดขั้นตอนแนวปฏิบัติ

กำหนดการรายงานตัว/ซ้อมใหญ่

กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

ลำดับรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เร็วๆนี้

การแต่งการ/ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระาชทานปริญญาบัตร/ทรงผมแนะนำ

1. รูปแบบการแต่งกายของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

2. ทรงผมแนะนำ

ข้อห้ามการแต่งกาย/แนวปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1. ข้อห้ามการแต่งกาย

2. แนวปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

แผนผังการเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

แผนการเดินรถรางไฟฟ้า รับส่งบุคลากร บัณฑิต และญาติบัณฑิต

แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต)

วีดิทัศน์ : การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด

ประกาศรายชื่อนิ …