Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ
– วันซ้อมย่อยที่คณะ วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2559
– วันซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2559
– รับจริง วันที่ 14 ธันวาคม 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย คณะเทคโนโลยี | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

อัพเดทล่าสุด : 08-12-2016 เวลา : 10.15 น.

การแต่งกาย / ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร / ทรงผมแนะนำ

1. รูปแบบการแต่งกายของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

2. ทรงผมแนะนำ

อัพเดทล่าสุด : 08-12-2016 เวลา : 10.15 น.

ข้อห้ามการแต่งกาย / แนวปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

1. ข้อห้ามการแต่งกาย

2. แนวปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

อัพเดทล่าสุด : 08-12-2016 เวลา : 10.15 น.

แผนผังการเดินเข้ารับปริญญาบัตร / รายชื่อและลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

1. รายชื่อและลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

2. ผังการเดินเข้ารับปริญญาบัตรบนเวที

อัพเดทล่าสุด : 08-12-2016 เวลา : 10.15 น.

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงาน

คณะเทคโนโลยี มห …