Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย ครบรอบ 50 ปี

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย ครบรอบ 50 ปี

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีตักบาตรและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 50 ปี วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยคณะเทคโนโลยี มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี 261 คือ นางศิริพรรณ พลแสน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แผงลำดวน/ริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์

ที่มา : สำนักงานคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า”

เมื่อวันที่ 2 ส …