Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทาปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่) ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยการซ้อมตามลำดับพิธีการจริง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ภาพบรรยากาศ

ภาพ/ข่าว : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ,MSU-Congratulations/จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าแหนแดงเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 …