Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ห้อง B-411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐานให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ จันไต้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และให้ความเข้าใจแก่นิสิตคณะเทคโนโลยี

ข่าว สำนักคอมพิวเตอร์
ภาพ คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม google from)

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม google from)

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้ google from) เบื้องต้นในการใช้การ ให้กับนิสิต คณะเทคโนโลยี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ TA406 คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรจากวิทยากร คุณ จิตทิวัส อามาตย์สมบัติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้ โปรแกรม google from เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานทางด้าน Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งานGoogle Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลง คณะเทคโนโลยี ให้ความสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …