Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

1. ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 90 ทุน รับสมัคร 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563

2. ทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล จำนวน 4 ทุน รับสมัคร 6 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 ที่ งานทุนแนะแนวการศึกษา ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต

3. ทุนมูลนิธิ โสภพณิช จำนวน 4 ทุน รับสมัคร 6 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 ที่ งานทุนแนะแนวการศึกษา ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต

ที่มา: งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียนเรียน

การขออนุมัติคืน …