Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม TA201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

โครงการมอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา

ที่มา : งานพัฒน …