Upcoming Events
Home / ประกวดราคา / ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 5 รายการ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 5 รายการ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ที่มา : งานคลังและพัสดุ คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี เผยราคากลางเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ชนิดสาตามองไม่เห็น จำนวน 1 เครื่อง