Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มอบกระเช้าและรับพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มอบกระเช้าและรับพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี พร้อมบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าและรับพรปีใหม่ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2559

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / กานต์ศิวกร คำวิเศษธนธรณ์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มห …