Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มอบกระเช้าและรับพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มอบกระเช้าและรับพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี พร้อมบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าและรับพรปีใหม่ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2559

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / กานต์ศิวกร คำวิเศษธนธรณ์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณา ทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กยศ. กรอ. ที่มา …