Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2558 ณ บริเวณ ชั้น 4 ห้อง TA401 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธฺการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล มีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2558

หลังจากนั้น เวลาประมาณ 13.00 น. คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day และ ธนาคารขยะ ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี ได้ร่วมกันปัดกวาด ทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกรอบคณะเทคโนโลยี เพื่อให้ บุคลากร และนิสิต ได้บำเพ็ญประโยชน์ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนิสิต

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …