Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 (TECHNO FARM FAIR)

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 (TECHNO FARM FAIR)

> ประกวดหุ่นไล่กา

> ประกวดฟาดแส้คาวบอย พ่นไฟ และแต่งกาย

> ประกวดแข่งขันชิงแชมป์ไตรกีฬาสามัคคี 4.0 (โยนไข่ ยิงหนังสติ๊ก และปามูลวัว)

> อบรมการทำอาหารเลี้ยง จิ้งหรีด (รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี)

> อบรมทำน้ำสลัดผัก (ผศ.สิริพร ลาวัลย์)

> อบรมเพาะเห็ด (อ.สำเร็จ สีเครือดง)

> อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล)

> อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม  (ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี)

> อบรมการทำนมเปรี้ยว พร้อมดื่ม (ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์) ประกวดแข่งขันชิงแชมป์ ไตรกีฬาสามัคคี 4.0 (โยนไข่ ยิงหนังสติ๊ก และปามูลวัว)

> เสวนา เกษตรไทย ก้าวไกล ด้วย Smart farm โดย ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์

–     นมเปรี้ยวโยเกริต์พร้อมดื่ม

–     พืชเพาะเลี้ยงนื้อเยื่อ

–      ไวน์

นิทรรศการ

–      การแปรรูปผลิตภัณฑ์

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ผลิตภัณฑ์

–     ผลิตภัณฑ์อาหาร

–     เครื่องดื่ม

–     เบเกอรี่

นิทรรศการ

–     Smart Foods

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นิทรรศการ

–     นิทรรศการ ทุกชั้นปี ปี 1- ปี 4 และ บัณฑิตศึกษา ผลิตภัณฑ์ ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำและกิจกรรมของหน่วยตรวจรับรองข้าว GAP  & Organic

1. สาขาสัตวศาสตร์

ผลิตภัณฑ์

–     ชั้นปีที่ 1 ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง เช่น ลูกไก่พื้นเมือง

–     ชั้นปีที่ 2 ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกย่าง ลูกชิ้นย่าง ยำลูกชิ้น

–     ชั้นปีที่ 3 บาร์บีคิวไก่ บาร์บีคิวหมู น้ำ ข้าวไข่เจียว

–     ชั้นปีที่ 4 ไก่ย่างนาสีนวน ข้าวเหนียว เมล่อน

นิทรรศการ

–     การผลิตสัตว์

2. สาขาประมง

ผลิตภัณฑ์

–     แปลงฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าว

–     Aquaponic

–     การปลาสวยงาม

–     นิทรรศการปลาสวยงาม

นิทรรศการ

–     นิทรรศการแสดงแปลงฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าว

–     นิทรรศการ Aquaponic

–     นิทรรศการแสดงการเลี้ยงปลาสวยงาม

> วงดนตรี

> การแสดงของนิสิต

กำหนดการวันเกษตรและเทคโนโลยีประจำปี 2561

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30 – 14.45 น. ลงทะเบียน
14.45 – 15.00 น. ชมชุดการแสดงที่ 1 เวทีกลาง
15.00 – 15.30 น. พิธีเปิด เวทีกลาง
15.30 – 15.45 น. ชมชุดการแสดงที่ 2 เวทีกลาง
15.45 – 17.00 น. ประธานในพิธี และผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการและสินค้า เต้นท์งาน
14.30 – 17.00  น. ประกวดหุ่นไล่กา
เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00 – 12.00 น. อบรมการทำอาหารเลี้ยงจิ้งหรีด (รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี)  บูธ สาขาสัตวศาสตร์
13.30 – 16.30 น. อบรมทำน้ำสลัดผัก (ผศ.สิริพร ลาวัลย์) ห้อง SA302
13.30 – 17.00 น. อบรมเพาะเห็ด (อ.สำเร็จ สีเครือดง) บูธ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
14.00 – 18.00 น. ประกวดฟาดแส้คาวบอย พ่นไฟ และแต่งกาย บูธ สาขาสัตวศาสตร์
เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00 – 12.00 น. เสวนา เกษตรไทย ก้าวไกลด้วย Smart farm (ดร.วิญญู สะตะ) ห้อง SA216
09.00 – 16.00 น. อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล) ห้อง SA301
09.00 – 15.00 น. อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม(ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี) ห้อง SA302
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. อบรมการทำนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม(ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์) ห้อง SA301
09.00 น.เป็นต้นไป ประกวดแข่งขันชิงแชมป์ไตรกีฬาสามัคคี 4.0 (โยนไข่ ยิงหนังสติ๊ก และปามูลวัว) สนาม
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 18.00 น. ชมงานออกร้าน นิทรรศการและสวนดอกไม้

แผนที่

แผนที่จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่ สวนสุขภาพ)

แผนที่จาก อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม(หอนาฬิกา)

*** ติดต่อสอบถาม : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-437-54333 ,0-437-54085 ต่อ 1852

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ.ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป(บันทึกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิ …