Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย/ นัธทวัฒน์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงาน

คณะเทคโนโลยี มห …