Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วม งานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ของ มมส. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 ทอดถวาย ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมถวายปัจจัยจำนวน 15,750 บาท

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน

ที่มา :  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …