Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพ : ธวัชชัยแฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

ที่มา :ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

เมื่อวันศุกร์ที …

Home / ข่าวเด่น / คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2559

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …

Home / ข่าวเด่น / คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมใจบริจาคโลหิต

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมใจบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการน้อมถวายความจงรักภักดี  คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร คณะเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 45,600 CC.

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับโลหิตภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม อยู่ในช่วงขาดแคลน  เนื่องจากมักจะมีอุบัติเหตุ อุบัติภัย เกิดขึ้นเสมอๆ ทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนโลหิตที่จะใช้ผ่าตัด และบรรเทาภาวะการขาดโลหิตให้สภากาชาดไทย โดยผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ นอกจากจะได้กุศลจากการบริจาคแล้ว ทางคณะเทคโนโลยี  ยังมอบของที่ระลึก อาทิเช่น แก้วน้ำ และกระเป๋า ให้สำหรับผู้บริจาคโลหิตอีกด้วย

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …

Home / ข่าวเด่น / คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล 83 พรรษาราชินี วันแม่แห่งชาติ ปี 2558

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล 83 พรรษาราชินี วันแม่แห่งชาติ ปี 2558

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

ในการนี้ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และถวายราชดุดี ขึ้น ณ บริเวณลานหน้าอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะเทคโนโลยี ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมตั้งจิตอธิฐานขอให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญตลอดชั่วกาลนาน

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …