Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ คณะเทคโนโลยี ทั้งนี้มีนิสิต บุคลากร คณาจารย์ จากภายใน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม และนิสิตคณะเทคโนโลยี อาจารย์ บุคลากร พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 ณ. ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน, จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงาน

คณะเทคโนโลยี มห …