Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทำอย่างไรงานวิจัยจึงจะมีนวัตกรรมและขายได้”

คณะเทคโนโลยี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทำอย่างไรงานวิจัยจึงจะมีนวัตกรรมและขายได้”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2561 ด้านวิจัย ในหัวข้อ “ทำอย่างไรงานวิจัยจึงจะมีนวัตกรรมและขายได้” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ คุณวิรุฒ มณีวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มหาสารคาม การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ วิจัย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนการสร้างนวัตกรรม

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/นางสาวธัญวรัตม์ โสกัณทัต

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดโครงการบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

วันที่ 24 ธันวา …