Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงปี 2559

คณะเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงปี 2559

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สาขาที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 130 พฤศจิกายน 2558 ทาง Internet http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/ นอกจากนี้กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาใน 20 จังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18-21 และ 24-28 สิงหาคม 2558

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …