Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 2 โครงการ

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 2 โครงการ

โครงการรับตรงอิสระ

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม (สาขาสัตวศาสตร์เท่านั้น)

สมัครได้ที่ http://www.techno.msu.ac.th/admission/

การนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร : ให้ผู้สมัครทำการสแกนเอกสารการสมัครทั้งหมด โดยบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เสร็จแล้วส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ faculty.techno.msu@gmail.com

ขั้นตอนการสมัครและส่งเอกสาร (ออนไลน์) คลิกที่นี่

 

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …