Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ตามโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ณ อาคารบรมราชกุมารี ในการนี้คณะเทคโนโลยีได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม และกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการรวบรวมจตุปัจจัยถวายในการทำบุญ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 112,951 บาท

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / พงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …