Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ออกบริการจัดอาหารและเบเกอรี่ให้กับนักเรียนโครงการ Access

คณะเทคโนโลยี ออกบริการจัดอาหารและเบเกอรี่ให้กับนักเรียนโครงการ Access

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ หัวหน้าภาควิชา นำนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ออกบริการจัดอาหารและเบเกอรี่ให้กับนักเรียนโครงการ Access ณ ศูนย์อเมริกันคอร์นเนอร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในงานเทศกาลฮัลโลวีน

ภาพ / ข่าว : มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …