Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมแห่ต้นดอกผึ้ง ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยี ร่วมแห่ต้นดอกผึ้ง ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแห่ต้นดอกผึ้ง ใน “งานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยได้เข้าร่วมกับชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสที่ตำบลท่าขอนยาง จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2558 ณ สนามเอนกประสงค์บ้านท่าขอนยาง โดยต้นดอกผึ้งทางคณะหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำขึ้นเพื่อถวาย ณ วัดเจริญผล วัดมหาผล และวัดสว่างวารี โดยมีผู้แทนของแต่ละคณะ หน่วยงาน เป็นผู้มอบถวาย

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …