Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมแห่กัณฑ์หลอน งานบุญผะเหวด ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยี ร่วมแห่กัณฑ์หลอน งานบุญผะเหวด ประจำปี 2561

กิจกรรมช่วงบ่ายวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะเทคโนโลยี รวมตัวกันแห่กัณฑ์หลอน เข้าไปในบริเวณจัดงาน ณ อาคารพลศึกษา และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ในงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่
ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ธัญวรัตม์ โสกัณทัต
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาค …