Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดสวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดสวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดสวนศิลปะและวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร นิสิต ร่วมในพิธีเปิดสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างรั้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ใกล้สามแยกทางเข้าอาคารพลศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยมุ่งให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน เชื่อมโยงกับพรรณไม้ ผ่านคำบอกเล่า “ตำนานป่าโคกหนองไผ่” ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการต่างๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรและ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น จับจ่ายตลาดสีเขียว ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ฝีมือเกษตรกรในชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานฝีมือ handmade ของนิสิต จัดพื้นที่เป็นลาน หรือซุ้มแสดงความสามารถทางด้านดนตรี เสียงเพลง ศิลปะ และการแสดงในรูปแบบต่างๆ สนุกสนานมีความสุขไปด้วยกันแบบรักษ์โลก พร้อมรณรงค์ในเรื่องการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (MSU No Plastic) ให้นำถุงผ้ามาใช้แทน รวมถึงเชิญชวนให้ร้านค้างดแจกถุงพลาสติกด้วย เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกันใช้วัสดุทดแทนถุงพลาสติก สร้างความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทั้งยังเป็นการรณรงค์ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่สังคม

ภาพ/ข่าว : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ/บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้กีฬา ตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ต่อไป

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

โครงการเด็ดดีมีที่เรียน

UP DATE ใหม่ รา …