Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหามหาราชินี

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหามหาราชินี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

ในการนี้คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และถวายราชดุดี ขึ้น ณ บริเวณลานหน้าอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมร่วมกันลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะเทคโนโลยี ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมตั้งจิตอธิฐานขอให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญตลอดชั่วกาลนาน

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ณ บริเวณก่อสร้างอาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พื้นที่นาสีนวน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานให้สำเร็จไปด้วยดี ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงเสาเอก เป็นจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …