Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านนาสีนวน

ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 งานสารบรรณคณะ คณะเทคโนโลยี ร่วม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดบ้านนาสีนวน ทั้งนี้ งานศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี มีผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคโนโลยี ร่วม คณะสัตวเพทยศาสตร์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้คงอยู่ยั่งยืน ตลอดจนแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ภาพ/ข่าว: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่มา: คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …