Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมจัดประกวดส้มตำลีลา งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี ร่วมจัดประกวดส้มตำลีลา งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดการประกวดส้มตำลีลา 150 ปี มหาสารคาม ณ เวทีกลางงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

สำหรับการจัดการประกวดส้มตำลีลา 150 ปี มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในครอบครัว ชุมชน เป็นการอนุรักษ์ เอกลักษณ์ของภาคอีสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายแบบอีสาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิต นักเรียน นักศึกษา ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านต่างๆ

โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม แต่ละทีมต่างออกลีลาการตำส้มตำอย่างสนุกสนาน เพื่อเรียกเสียงหัวเราะ มอบความสุขให้กับผู้ชม ก่อนที่จะเสริฟส้มตำให้กรรมการได้ชิมเพื่อตัดสินคะแนน ซึ่งมีผลการประกวดส้มตำลีลา งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ตำแซบแตกใน จากตลาดสดชัยภูผา อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมครกและสากเป็นที่ระลึก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมส้มตำสะท้านอุรา จากนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมครกและสากเป็นที่ระลึก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมนาฏยศิลป์อินแซบ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมครกและสากเป็นที่ระลึก

ที่มา : คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …