Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานหน้าตึกคณะเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวคำบูชาอันเชิญพระพุทธรูปประจำคณะ และไหว้พระสักการะพระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในบริเวณคณะเทคโนโลยี

ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมพิธีสรงน้ำ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารตามประเพณี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบไป

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …