Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมนอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าตึกคณะเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะเทคโนโลยี และไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ คณะเทคโนโลยี ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พิธีสรงน้ำและรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ตามประเพณี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบไป

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 …