Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี ร่วมประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้นกิจกรรมในช่วงบ่าย คณะเทคโนโลยี  ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ตลอดจนบริการโรงทาน ในงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน, จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานบุญกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานบุญกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมงานตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ขึ้น ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทอดถวาย ณ วัดบ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 737,409 บาท เพื่อนำไปสร้างศาลาการเปรียญต่อไป

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / พงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ จุดธูปเทียนบวงสรวงเครื่องกวนข้าวทิพย์

กิจกรรมภายในงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดการประกวดสรภัญญะทำนองอีสาน ประเภทประชาชนทั่วไปและบุคลากรในช่วงเช้า ประเภทนิสิตในช่วงบ่าย และการประกวดต้นดอกผึ้ง ทั้งนี้คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทการประกวดต้นดอกผึ้ง ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …