Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานบุญกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานบุญกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมงานตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ขึ้น ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทอดถวาย ณ วัดบ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 737,409 บาท เพื่อนำไปสร้างศาลาการเปรียญต่อไป

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / พงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มห …