Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก เเละร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว 2560

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก เเละร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว 2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก  ประจำปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  มีการประกอบพิธีแห่น้ำ แห่ดอกไม้ ไปยังสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยฯ นำกล่าวคำอาราธนาพระเจ้าลงสรง มีการอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยเข้าสู่หอสรง คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตร่วมสรงน้ำปิดทองพระพุทธกันทรวิชัย ณ  หอพระมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) ช่วงบ่าย 13.00 น. เข้าร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 25560 ณ บริเวณลานหน้าตึกคณะเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวคำบูชาอันเชิญพระพุทธรูปประจำคณะ และไหว้พระสักการะพระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในบริเวณคณะเทคโนโลยี

ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมพิธีสรงน้ำ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารตามประเพณี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบไป

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นัธทวัฒน์ รักสะอาด
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

เมื่อวันศุกร์ที …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส. (บ่สาด บ่ซิด หันมาวิดฟาย) ประจำปี 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ มีการประกอบพิธีแห่น้ำ แห่ดอกไม้ จากศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เคลื่อนอกมายังสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยฯ นำกล่าวคำอาราธนาพระเจ้าลงสรง มีการอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยเข้าสู่หอสรง คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตร่วมสรงน้ำปิดทองพระพุทธกันทรวิชัย ณ  หอพระมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า)

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …