Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยี ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยี ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18, 21-22 ธันวาคม 2558 โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีบุคลากรจากทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวนมาก

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้กีฬาตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ต่อไป ตลอดจนเพื่อให้ที่บุคลากรมีโอกาสทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่วมกัน จัดโดยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการแข่งขันทั้งหมด 8 ชนิดกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ ฟุตซอลชาย กรีฑา แชร์บอล บาสเกตบอล และมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน /พงษ์เทพ เจริญศักดิ์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …