Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

ด่วน!! ประกาศขยายเวลารับสมัคร
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี tcas รอบ 4 ของสาขาวิชา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
– สาขาวิชาประมง
จากวันที่ 7 มิถุนายน  – เป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงอิสระ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.techno.msu.ac.th ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564
สมัครได้ที่ https://techno2.msu.ac.th/admission_2/index.phpประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงอิสระ และโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดดังแนบ

สมัครได้ที่ https://techno2.msu.ac.th/admission_2/index.php

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 …