Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดโคมไฟ ในงานบุญเดือน 11

คณะเทคโนโลยี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดโคมไฟ ในงานบุญเดือน 11

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีพิธีกรรมตั้งหอประทีปในงาน “บุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ณ บริเวณหน้าอาคารบรมราชกุมารี นำโดย อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ , รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันโคมไฟลอดห่วง โดยมีทีมที่ส่งเข้าแข่งขันจำนวนมาก ทั้งนี้คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดโคมไฟ ในงานบุญเดือน 11 โดยคุณตังธสิน เทพทองพูน และทีมงาน

ภาพ / ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …