Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพิธีขึ้นอาคารใหม่และทำบุญเลี้ยงพระ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพิธีขึ้นอาคารใหม่และทำบุญเลี้ยงพระ

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีขึ้นอาคารใหม่และทำบุญเลี้ยงพระ  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นการร่วมสร้างความสร้างพันธ์ที่ีดีระหว่างคณาจารย์  บุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยีโดยในการจัดงานครั้งนี้  เวลา 09.39 น.  นำโดยคณบดีคณะเทคโนโลยี คณาจารย์และบุคลากร  ทำพิธีขึ้นอาคารใหม่ (อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) เวลา 12.00 น. หลังจากทำบุญเลี้ยงพระและประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้น  คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

 

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นัธทวัฒน์ รักสะอาด
ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …