Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day ธนาคารขยะ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day ธนาคารขยะ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day ธนาคารขยะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะเทคโนโลยี ได้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนิสิต สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดรอบๆ บริเวณจุดต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยี

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …