Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานปีใหม่ 2558

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานปีใหม่ 2558

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานปีใหม่ 2558 ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ พร้อมร่วมจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันอันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร นอกจากนั้นยังมีการแสดงของหน่วยงานในคณะเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีความสุขได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ มีการมอบรางวัลตามประเภทของโครงการ ยกย่องบุคลากรคณะเทคโนโลยีที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ โดยเกณฑ์การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา การจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2558 ในครั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง / พงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาล …