Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส ได้จัดประชุมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยี มมส ได้จัดประชุมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุม 1 TA 201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นายอุทัย หามนตรี บุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …