Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะเทคโนโลยี มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ศ. ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเทคโนโลยี และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมประชุมเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมมือกัน ด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนิสิต และการร่วมมือในการวิจัยระหว่างสถาบัน เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา :  สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยี มห …