Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตาหารเพล และถวายสังฆทาน”

คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตาหารเพล และถวายสังฆทาน”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน” วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 33 ปี ประจำปี 2562” ณ ห้องประชุม 1 TA201 ชั้นสอง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมทำบุญถวายสังฆทาน มีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ ชายคง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการ Big Cleanning day วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคระเทคโนโลยีได้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในหมู่คณะต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 …