Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิตประเภทนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ โดยประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงประกาศรับสมัครนิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ที่สนใจที่สมัครขอรับทุนดังกล่าวตามรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณา ให้นิสิตทำสัญญาและส่งสัญญา ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ประจำปี 2560

รายชื่อนิสิตที่ …