Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุน “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุน “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุน “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนทุน 250 ทุน ทุนละ 30,000 บาท โดยมอบให้นิสิต นักศึกษา ที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 180 ทุน ซึ่งรายละเอียดและคุณสมบัติพร้อมใบสมัครดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 4-7 ตุลาคม 2559 และยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี ตามวันและเวลาราชการ

ที่มา : งานฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณากู้ยืม กยศ/กรอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กยศ ชั้นปี 2 ขึ …