Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2,3,4 นิสิตดำเนินการสมัครขอกู้ยืมผ่านระบบ E-studentlaon ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – วันที่ 30 มิถุนายน  2560 ถึงเวลา 16.30 น.  รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

 ที่มา : งานฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณา ให้นิสิตทำสัญญาและส่งสัญญา ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ประจำปี 2560

รายชื่อนิสิตที่ …