Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี ประกาศดำเนินการคัดเลือกการเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี ประกาศดำเนินการคัดเลือกการเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยี

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยี หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และวิธีการดำเนินการคัดเลือกดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ส่งเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ที่มา : งานฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

แบบประเมินบุคลากร