Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2559

วันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตของคณะเทคโนโลยี ได้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะเทคโนโลยี มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

อีกทั้ง เป็นการเตรียมสถานที่ต้อนรับบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557-2558 อีกด้วย การจัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียวในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …