Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2559 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตของคณะเทคโนโลยี ได้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

อีกทั้งเป็นการเตรียมสถานที่ต้อนรับบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 อีกด้วย ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเษตร คณะเทคโนโลยี

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …