Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และโครงการส่งเสริมและอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าสู่ตำแหน่างทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์” ในวันที่ 15 มกราคม 2559 และค่าย “การเขียนตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี และอุ่นรักริมโขง รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ในการจัดโครงการนี้ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ผลงานวิจัย หนังสือ ตำรา และบทความทางวิชาการ เพื่อผลิตผลงานและพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / ริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …