Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร จังหวัดมหาสารคาม โดยวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้จัดอบรมในหลักสูตร “การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์” และ “การเพาะเห็ดในตะกร้า” โดยได้ทำการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้จากสถานที่จริง ที่ที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่นาสีนวน และวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จัดอบรมหลักสูตร “การแปรูปอาหาร” โดยมีสามหลักสูตรย่อย ได้แก่ แจ่วบองเห็ด, การอบแห้งอาหาาร จัดอบรมที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …