Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบสารสนเทศ

เมื่อระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบสารสนเทศ “หลักสูตร Google Apps for Education” และอบรมการใช้งานระบบทะเบียนติดตามเอกสารออนไลน์ โดยมี นายนิรุตต์ บุญคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นในการติดตามเอกสารต่างๆ สืบค้นข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน อันจะนำไปสู่กระบวนการทำงานของหน่วยงานที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้มีอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …